Scareware

Scareware to programy, podszywające się pod aplikacje zabezpieczające, bądź pod różne narzędzia naprawcze. Zadaniem takiego oprogramowania jest wyłudzenie od użytkownika pieniędzy - scareware najpierw wyświetla na zainfekowanym komputerze nieprawdziwą informację o poważnych błędach w systemie, zaś później proponuje zakup "programu" w cudowny sposób usuwającego wszystkie problemy.

Tego typu programy najczęściej pojawiają się pod postacią fałszywych antywirusów, ale także jako fałszywe programy do naprawy dysków twardych lub porządkujących rejestr systemowy. Po pozornym przeskanowaniu systemu najczęściej wyświetlane są komunikaty o różnych problemach występujących w systemie (wirusy, błędy dyskowe, problemy z rejestrem itp.) wraz z propozycją zakupu pełnej wersji oprogramowania likwidującego wykryte problemy. Oczywiście zakupiony program niczego nie naprawi, jedynie przestanie wyświetlać komunikaty o problemach albo po prostu sam się odinstaluje.


Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?