Robaki

Robaki komputerowe (Worms) to efekt ewolucji zagrożeń wirusowych spowodowanej popularyzacją sieci Internet. Robaki potrafią wykorzystywać mechanizmy komunikacyjne w Sieci do powielania się na kolejnych komputerach. Najprostszym mechanizmem replikacyjnym jest oczywiście poczta elektroniczna - po zainstalowaniu w systemie robak wyszukuje adresy email, z któyrymi komunikuje się użytkownik i automatycznie wysyła pod te adresy listy ze swoją kopią.

Główna różnica między wirusem a robakiem jest taka, że o ile wirus potrzebuje nosiciela (na ogół jest to jakiś plik wykonywalny, ale mogą być również skrypty doczepiające się np. do dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych), o tyle robak jest pod tym względem samodzielny. Robaki, w zależności od swego zaawansowania, mogą rozprzestrzeniać we wszystkich rodzajach sieci podłączonych do zarażonego komputera, zarówno przez wykorzystywanie luk w systemie operacyjnym, jak i w oparciu o łatwowierność samego użytkownika. Istnieje również duża grupa robaków, wykorzystujących do rozprzestrzeniania się różnorakie rodzaje pamięci przenośnych, w szczególności pendrive. Oprócz tego robaki mogą też pełnić inne funkcje, jak niszczenie plików, rozsyłanie niechcianej poczty czy pełnienie roli konia trojańskiego.

Współcześnie pojawiające się robaki potrafią samodzielnie zmieniać lub rozszerzać swoje możliwości pobierając z sieci dodatkowe moduły. Najczęściej ich dystrybucja polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej małych programów lub skryptów, tzw. downloaderów, których zadaniem jest pobranie i aktywacja dodakowych modułów funkcjonalnych.

Istnieje też cała grupa robaków, pozwalających na zdalne sterowanie i tworzących tzw. botnety.


Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?