Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego mks_vir Sp. z o.o. są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo wykorzystywania informacji pochodzących z serwisu internetowego mks_vir Sp. z o.o. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do mks_vir Sp. z o.o. i Arcabit Sp. z o.o.

Bez uprzedniej pisemnej zgody mks_vir Sp. z o.o. żadna część niniejszego serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana i kopiowana w całości lub w części a także modyfikowana i linkowana oraz transmitowana elektronicznie.

Wszelkie nazwy, logo, znaki oraz hasła prezentowane w niniejszym serwisie internetowym stanowią własność mks_vir Sp. z o.o. lub innych podmiotów, których zgodę na wykorzystywanie informacji w niniejszym serwisie internetowym mks_vir Sp. z o.o. uzyskała.

Informacje zawarte w serwisie mks_vir Sp. z o.o. są na bieżąco aktualizowane. Jednakże pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na stronach niniejszego serwisu internetowego, mks_vir Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, autentyczność, aktualność oraz dokładność informacji zamieszczonych na stronach niniejszego serwisu.

W sytuacjach gdy wymagać tego będzie interes firmy, mks_vir Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania do serwisu internetowego zmian w części lub całości bez uprzedzenia.

mks_vir Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek korzystania z niniejszego serwisu.

mks_vir Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki którym Użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego serwisu internetowego, jak i do tych, do których Użytkownik może uzyskać dzięki serwisowi internetowemu mks_vir Sp. z o.o.

Ryzyko związane z wykorzystywaniem i użytkowaniem informacji zawartych w serwisie internetowym mks_vir Sp. z o.o. leży wyłącznie po stronie Użytkownika

Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?