Aktualne wersje programów mks_vir

Program instalacyjny mks_vir dla systemów Windows
Umożliwia zainstalowanie programu mks_vir według posiadanej licencji

Program instalacyjny mks_vir dla systemów Windows 10/11 ARM64
Umożliwia zainstalowanie programu mks_vir według posiadanej licencji

Program instalacyjny mks_vir dla systemów Android
Instalator programu mks_vir Android Antivirus (plik APK)

Program instalacyjny mks_vir Administrator
Umożliwia zainstalowanie serwera administracyjnego mks_vir i konsoli zarządzającej według posiadanej licencji

 

Wersje trial (30 dniowe)

mks_vir Internet Security trial
Instalator programu mks_vir w wersji trial dla systemów Windows

mks_vir Endpoint Security trial
Instalator programu mks_vir w wersji trial dla systemów Windows z możliwością zarządzania z konsoli

mks_vir Server trial
Instalator programu mks_vir w wersji trial dla systemów Windows Server

mks_vir Administrator trial
Instalator serwera administracyjnego mks_vir i konsoli zarządzającej w wersji trial

mks_vir Android Antivirus trial
Instalator programu mks_vir w wersji trial dla systemów Android

 

MATERIAŁY MKS_VIR

Pliki graficzne mks_vir
Zestaw plików graficznych mks_vir w archiwum zip (logo, pudełka)

Ulotka mks_vir
Ogólna ulotka mks_vir w formacie pdf

Podręcznik mks_vir
Podręcznik mks_vir w pliku pdf

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Programy mks_vir są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:

MS Windows 11
MS Windows 10
MS Windows 8.1
MS Windows 8
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 *
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 *
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 *
MS Windows Server 2022
MS Windows Server 2019
MS Windows Server 2016
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 *
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 *
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 *
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 *
Android 8.0 lub nowszy

* – plus wszystkie dostępne aktualizacje ważne i opcjonalne.

Programy mks_vir w systemach Windows wymagają do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 lub nowszego.

Serwer i konsola zdalnego zarządzania wymagają do pracy systemów Windows Server 2008 R2 albo Windows 7 (oba z dodatkiem Service Pack 1) lub nowszych.