Polityka prywatności i cookies

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej: „RODO”, jest mks_vir Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Warszawa, ul. Graniczna 50. Kontakt: tel. 22 532 69 26, email: zakup@mks-vir.pl

2. Jeżeli masz jakieś pytania w związku z przetwarzaniem twoich danych napisz na email: rodo@mks-vir.pl.

3. Cele przetwarzania danych:

 • Wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez mks_vir Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 •  
  4. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych stronom trzecim, za wyjątkiem obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Co to są ciasteczka?

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  7. Do czego używamy ciasteczek?

  mks_vir Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

  8. Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

  9. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
 • Marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 •  
  10. Przysługujące Państwu prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 •  
  Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

  11. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadrzędnego ochrony danych osobowych.

  12. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

  Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?