OGÓLNA SPECYFIKACJA PAKIETU

  • Dwa potężne silniki antywirusowe – Ochrona przed wszystkimi rodzajami zagrożeń niezależnie od potencjalnego wektora ataku
  • Safe Storage – Ochrona danych przed zaszyfrowaniem, bezpieczne dokumenty, arkusze, zdjęcia i inne pliki użytkowników
  • Safe Browser – Bezpieczna bankowość elektroniczna
  • Szyfrowane Dyski – Bezpieczne przechowywanie ważnych danych (szczególnie istotne w spełnieniu wymagań RODO)
  • Kontrola dostępu do stron internetowych i kontrola rodzicielska
  • Prosta i intuicyjna obsługa
  • Wyjątkowo lekki, gwarantujący komfortową pracę nawet na słabszych maszynach
  • mks_vir Administrator – Zarządzanie instalacjami mks_vir w sieci

GŁÓWNE FUNKCJE OCHRONNE PAKIETU

Ochrona plików – w czasie rzeczywistym kontroluje wszystkie wykorzystywane w systemie pliki, zarówno te otwierane, modyfikowane i tworzone przez użytkownika jak i te, przetwarzane przez aplikacje pracujące w tle. Inteligentne mechanizmy skanujące gwarantują optymalne wykorzystanie zasobów systemowych i dostosowanie obciążenia do potrzeb użytkownika.

Ochrona poczty – kontroluje pocztę elektroniczną zanim jeszcze pojawi się ona w skrzynce odbiorczej lub zanim zostanie wysłana. Heurystyka behawioralna ukierunkowana na charakterystyczne dla zagrożeń rozprzestrzeniających się za pośrednictwem poczty elektronicznej cechy nie dopuszcza do systemu nawet najnowszych, nie przeanalizowanych jeszcze zagrożeń.

Filtr antyspamowy – Inteligentny i autonomiczny filtr oznacza niechciane wiadomości umożliwiając użytkownikowi tworzenie prostych reguł czyszczących skrzynkę odbiorczą z wiadomości – śmieci.

Ochrona przeglądarki – kontroluje wszystkie treści i obiekty przetwarzane w trakcie przeglądania stron internetowych. Dzięki zastosowaniu wielowątkowych mechanizmów skanujących nie wpływa na szybkość działania stron internetowych i transferu plików.

Zapora sieciowa – bariera dla wszelkiego rodzaju ataków sieciowych. Pozwala na stworzenie reguł dostępu do Sieci i do komputera dla wybranych aplikacji i protokołów sieciowych.

Kontrola dostępu/Kontrola rodzicielska – pozwala na zdefiniowanie reguł dostępu do stron w Internecie zarówno na podstawie ich adresów jak i zawartości. Oferuje zestaw gotowych reguł blokujących dostęp do treści niepożądanych. Pozwala na śledzenie historii przeglądanych stron i ich bieżące blokowanie lub dopuszczanie.

Szyfrowane dyski – jeśli posiadasz szczególnie ważne dane i chcesz je bezpiecznie przechowywać bez obawy, że ktoś nieuprawniony uzyska do nich dostęp, to szyfrowane dyski są narzędziem dla Ciebie. Moduł ten pozwala na stworzenie wielu wirtualnych, zaszyfrowanych napędów o wybranej pojemności chronionych hasłem przed nieautoryzowanym dostępem.

Menadżer haseł – moduł pozwala na stworzenie indywidualnej bazy haseł użytkownika, z możliwością załączania obszernych notatek oraz dodatkowego zabezpieczenia bazy za pomocą pliku klucza.

Bezpieczna przeglądarka Safe Browser – zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów Internetu, a zwłaszcza w trakcie operacji bankowych, płatniczych oraz wymagających podawania wrażliwych danych. Nie dopuszcza do sytuacji, w których newralgiczne dane mogłyby trafić w niepowołane ręce.

Ochrona w chmurze – zwielokrotnia skuteczność ochrony dzięki dostępowi do stale aktualizowanych zasobów chmury skanującej. Pozwala na badanie reputacji uruchomionych procesów i analizę zagrożeń w oparciu o wiedzę zgromadzoną w chmurze.

Ochrona rejestru – kontroluje zmiany w istotnych dla działania systemu obszarach rejestru. Wykrywa zagrożenia instalujące się w rejestrze systemowym.

Kontrola urządzeń USB – kontroluje wszystkie podłączane do komputera urządzenia USB i pozwala na decydowanie, które urządzenia zostaną zainstalowane, a które zostaną zablokowane.

Kontrola aplikacji – pozwala na tworzenie reguł kontrolujących uruchamiane w systemie aplikacje. Analizuje ścieżki aplikacji oraz ich linie poleceń.

Kontrola urządzeń multimedialnych – kontroluje dostęp aplikacji do urządzeń multimedialnych (kamera, mikrofon) – pozwala na tworzenie reguł dostępu.

RoundKick EDR – wykorzystuje potencjał wszystkich mechanizmów ochronnych pakietu mks_vir i analizuje zachowania aplikacji w różnych obszarach ich interakcji z systemem i z Siecią. Pozwala na reakcję na nowe zagrożenia w czasie kilku sekund.

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Ochrona danych przed zaszyfrowaniem – Safe Storage – nowatorska technologia zastosowana w pakietach mks_vir pozwala na ochronę ważnych danych (różnego rodzaju dokumentów, plików graficznych, baz, arkuszy itp.) przed ich niepożądaną modyfikacją, zaszyfrowaniem, zniszczeniem lub skasowaniem przez szkodliwe oprogramowanie (Ransomware) jak również przez przypadkowe działanie użytkownika.

Kopie zapasowe – zaimplementowany w pakiecie mks_vir moduł pozwala na automatyczne tworzenie kopii zapasowych wskazanych przez użytkownika plików i folderów zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. Oferuje predefiniowane zestawy typów plików (dokumenty, pliki graficzne, pliki audio itp.). Oferuje możliwość tworzenia kopii pełnych lub przyrostowych.

Audyt systemu – pozwala na wygenerowanie szczegółowego raportu o systemie. Raport może być przesłany bezpośrednio do Działu Wsparcia Technicznego firmy mks_vir i poddany analizie przez Specjalistów od bezpieczeństwa komputerowego.

Menadżer procesów – pozwala na zarządzanie uruchomionymi w systemie procesami. Dodatkowo oferuje dostęp do danych o reputacji uruchomionych aplikacji.

Kwarantanna – bezpieczne przechowywanie podejrzanych plików. Pliki wskazane przez program jako szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe mogą być bezpiecznie przeniesione do kwarantanny i przesłane do analizy do firmy mks_vir.

Czyszczenie systemu – pozwala na oczyszczenie systemu ze zbędnych plików. Niejednokrotnie pozwala na odzyskanie wielu gigabajtów wolnej przestrzeni dyskowej.

mks_vir Rescue Disk – tworzy płytę CD/DVD lub pendrive pozwalający na awaryjne uruchomienie komputera w przypadku awarii systemu. Pozwala na przeskanowanie wszystkich zasobów i usunięcie ewentualnych, trudnych infekcji.

Analiza wydajności systemu – moduł stale kontroluje parametry pracy systemu, poziom wykorzystania procesora i pamięci i poprawność funkcjonowania dysków twardych ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników mogących wskazywać ryzyko uszkodzenia i utraty danych. W wersji zarządzanej z poziomu konsoli pozwala na ocenę kondycji wszystkich komputerów w sieci.

ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI PAKIETU MKS_VIR W SIECI

Wydajny serwer zarządzający – serwer zarządzający nie wymaga do pracy żadnych dodatkowych komponentów (np. baz danych SQL) i po błyskawicznej instalacji od razu jest gotowy do pracy.

Konsola administracyjna – ergonomiczna konsola pozwala na dostęp do serwera zarządzającego z dowolnego komputera w sieci pracującego pod kontrolą systemu Windows. Bogaty zestaw funkcji umożliwia efektywne zarządzanie stacjami i grupami.

Zarządzanie systemami Windows i Android – do serwera zarządzającego możesz podłączyć zarówno systemy Windows chronione za pomocą pakietu mks_vir jak i urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android z zainstalowanym programem mks_vir android.

SYSTEMY OPERACYJNE

Ochrona systemów Windows (11/10/8/7/Vista/XP)
oraz urządzeń z systemem Android.
Ochrona systemów Windows Server.

Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?