Prawo do zwrotu zakupionych produktów

Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu możliwość zwrotu zakupionych w sklepie produktów w terminie do 14 dni.

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony program, należy przesłać oświadczenie np. pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail zakup@mks-vir.pl lub listownie: mks_vir Sp. z o.o., ul. Graniczna 50, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.

Wpłatę zwrócimy na numer rachunku z którego otrzymaliśmy przelew w terminie do 14 dni roboczych.