SKANER ONLINE

mks_vir Skaner Online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury firmy Arcabit.
Po uruchomieniu skaner pobierze najnowsze wersje bibliotek skanujących.
mks_vir Skaner Online jest zoptymalizowany pod kątem skanowania najważniejszych zasobów systemu i procesów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla plików użytkownika.
W trakcie skanowania widoczny będzie postęp oraz informacja o aktualnie sprawdzanym pliku.
Po zakończeniu skanowania skaner wyświetli listę wykrytych infekcji, które będzie można wygodnie usunąć.
W trakcie leczenia systemu również będzie widoczny postęp.
Po zakończeniu leczenia (lub gdy nie zostaną wykryte żadne infekcji) program wyświetli stosowną informację.
Oprogramowanie mks_vir jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 9
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
mks_vir Skaner Online wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 (w przypadku braku tego komponentu instalator programu mks_vir Skaner Online pozwala na jego zainstalowanie).